Garantieregeling

 

Wij willen deelnemers de garantie bieden dat zij met een betrouwbare organisatie, een bergwandeltocht kunnen maken.

U kunt aan een reis deelnemen, met duidelijke rechten en zekerheden. Deze garantieregeling of recht, houd in dat elke deelnemer die deelneemt aan een door alpinatours georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren.
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen.
  • Ook bent u verzekert tegen een faillissement. Wij garanderen dat u reisgeld veilig staat en dat u met onze eigen garantie zorgeloos met vakantie kunt gaan.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Indien alpinatours van oordeel is dat door een calamiteit ter plaatse, het niet meer veilig is de geplande tocht voort te zetten, wordt met de deelnemende reizigers in overleg een alternatief geboden. Alle daar uit voortkomende kosten zijn voor rekening van alpinatours.

Willen deelnemers toch hun reis beëindigen, dan zal (een deel van) het betaalde reisbedrag worden gerestitueerd.

Omdat u met een erkende gecertificeerde Bergwandelgids op pad gaat, bent u tijdens de gehele reis (vanaf moment van vertrek t/m terugkomst bij start locatie) verzekerd tegen hoge kosten zoals o.a. reddings-kosten. (helikopter)

Al onze gidsen zijn aangesloten bij de Oostenrijkse Bergwandel-verenigingen, en hebben t.g.v. van dit lidmaatschap een verplichte beroeps – aansprakelijkheidsverzekering.

Een reisverzekering en/of annuleringsverzekering afsluiten is wel verstandig. Alpinatours is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van dure bergsportkleding of uitrusting. Een annuleringsverzekering en/of reisverzekering vergoedt bij uitval voor of tijdens de reis, (een gedeelte van) de reissom, indien de gebeurtenis onder de voorwaarden valt.

Let op!
Indien u zelfstandig in alpien-terrein op pad gaat zonder medeweten van de gids, vervalt de aansprakelijkheid.